Advokat Thomas Schioldan Sørensen er blevet optaget i Højesteretsskranken

Rådgivning Specialistviden

Højesteretsskranken er en forening, der består af erfarne højesteretssagfører, som har flere sager for Højesteret.

Højesteretsskrankens fremmeste opgave er at bidrage til, at højesteretsproceduren foregår på den for retten og for offentligheden bedste måde.

Thomas er certificeret dansk og international voldgiftsdommer og erfaren procedør og har ført utallige sager ved byretterne, landsretterne, Højesteret, Landsskatteretten samt voldgiftsretten. Han er desuden certificeret mediator.

Har du spørgsmål til en potentiel eller verserende retssag eller voldgiftssag, er du velkommen til at kontakte Thomas på tlf. 4242 2600 eller [email protected]

Læs mere på www.rodstenen.dk.