Specialist i retsager

Rådgivning Specialistviden

En omkostningsbevidst og smidig behandling af en retssag, voldgiftssag eller sag ved et ankenævn kræver en nøje tilrettelæggelse og erfaring omkring sagens førelse.

Det er ikke tilstrækkeligt blot at have kendskab til selve juraen. Hovedparten af sager afgøres på bevisets stilling. Herved forstås, om der kan føres bevis for den påstand eller det synspunkt, som gøres gældende under en sag.

Ved henvendelse til Thomas Schioldan Sørensen sikres bedst muligt en nøje vurdering af sagens retlige og faktuelle forhold med henblik på at afklare sagens stærke og svage sider. Derved opnås bedst mulig en optimal og omkostningsbevist sagsbehandling med en klar processtrategi, der løbende og om nødvendig tilpasses under sagens forløb under hensyntagen til de konkrete omstændigheder.

Der er mange overvejelser i forløbet forud for en retstvist, ligesom man som sagsøgt må gøre sig nogle overvejelser, om der er økonomisk og kommerciel grundlag for at indlade sig på modsynspunkter og føre sagen til ende.

Ved henvendelse til Thomas Schioldan Sørensen sikres en nøje rådgivning og objektiv vurdering af sagens retlige og faktiske omstændigheder, herunder det forventede udfald.