Om Thomas Schioldan Sørensen

Advokat (H) og Partner i Advokatfirmaet Rödstenen

Rådgivning Specialistviden

Thomas Schioldan Sørensen er certificeret dansk og international voldgiftsdommer og erfaren procedør og har ført utallige sager ved byretterne, landsretterne, Højesteret, skatteankenævn, landsskatteretten samt voldgiftsretter.

Advokat Thomas Schioldan Sørensen

Han har møderet for Højesteret og tilvælges ofte som procesførende advokat for internationale og nationale virksomheder på større komplekse rets- og voldgiftssager inden for et bredt spektrum af sagsområder.

Han er partner hos Advokatfirmaet Rödstenen, hvor han har ansvaret for procesafdelingen, der består af erfarne jurister.

Antaget som retsmægler ved Vestre Landsrets kreds 2020-2024.

Antaget som mediator og mægler ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Fungerende voldgiftsdommer.

Medlem af Højesteretsskranken / Member of the Danish Association of Experienced Supreme Court Litigators.

Referencer kan oplyses med respekt for tavshedspligten.

Kontakt ham på e-mail: [email protected]
Eller ring for en uforpligtende drøftelse på +45 4242 2600