Kontrakter og aftaler

Konfliktforebyggende

Rådgivning Specialistviden

Konflikter hører til hverdagen, navnlig når man driver en større virksomhed. Man kan ikke forhindre, at tvister opstår, men man kan gøre en indsats for at forebygge disse.

Navnlig ved udarbejdelse af kontrakter/aftaler, kan man bedst muligt modvirke potentielle tvister ved at have fokus på konfliktforebyggende vilkår.

Derudover kan man som aftalepart have interesse i at regulere, hvor en tvist skal finde sin løsning, såfremt der alligevel måtte opstå uenighed. Ved brug af såkaldte tvistløsningsklausuler, kan man således regulere, hvor en eventuel tvist skal afgøres (f.eks. ved domstolene eller voldgift) etc.