Nyheder

Rådgivning Specialistviden
21. juni 2021

Bank kunne ikke opstille skærpede krav til adgangen til betalingskontotjenester over for betalingsinstitut, jf. betalingslovens § 63

Thomas Schioldan Sørensen har bistået betalingsinstituttet, Clearhaus A/S (”Clearhaus”), i sager ved hhv. Vestre Landsret og konkurrencemyndighederne, hvor hovedspørgsmålet var, om dennes bank kunne ophæve Clearhaus’ adgang til betalingskontotjenester hos banken, eller om banken diskretionært kunne fastsætte skærpede vilkår for engagementet.