Retssager

Rådgivning Specialistviden

En retssag kan være tyngende og indebærer ofte en række udfordringer. En forudsætning for en smidig og værdiskabende sagsførelse er, at der er styr på tvistens juridiske karakter, sagens faktum og de kommercielle aspekter ved sagen.

En god og velstruktureret sagsførelse forudsætter desuden, at sagen varetages af en specialist inden for retssagsproces.

Thomas Schioldan Sørensen fører løbende et betydeligt antal sager ved de danske domstole, herunder ved Højesteret. Han har dermed en indgående indsigt i den danske retspleje og domstolenes praksis med henblik på at sikre en omkostningseffektiv og tryg sagsførelse.

En naturlig del af rådgivningen er at identificere sagens mulighed og risici med henblik på at tilrettelægge en strategi for sagens førelse i tæt dialog med dig.