Retshjælp og fri proces

Rådgivning Specialistviden

Både som erhvervsdrivende og privat person, har man en naturlig interesse i at være omkostningsbevidst. Oftest vil der være tegnet en forsikring, der dækker omkostningerne ved førelse af en retssag ved domstolene eller ved en voldgiftsret.

Ved retshjælp forstås, at omkostningerne ved sagens førelse vil blive betalt af forsikringsselskabet op til et bestemt dækningsmaksimum med fradrag af en mindre selvrisiko.

Ved henvendelse til Thomas Schioldan Sørensen vil der som en naturlig del af rådgivningen blive ansøgt om retshjælpsdækning med en samtidig redegørelse til forsikringen omkring sagens tvistpunkter og faktiske omstændigheder.

En forsikring dækker ikke alle type sager, og såfremt du eller din virksomhed er i tvivl om dækningen, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte Thomas Schioldan Sørensen.