Konfliktmægling (mediation)

Mange sager kan løses ved mægling (mediation)

Rådgivning Specialistviden

Mange sager kan løses ved mægling (mediation). Mediation er altid frivilligt for parterne, der til enhver tid kan forlade forhandlingerne.

Mediation foregår i fortrolighed. Dette gælder såvel for parterne som for mediator. Mediator er neutral og kommer ikke med forslag til løsning på konflikten. Konfliktmægling har sine klare fordele, såsom:

  • Mediation er oftest billigere og hurtigere end en retssag
  • Begge parter føler sig oftest tilgodeset ved en løsning
  • En løsning kan ofte medføre, at parterne genoptager en brudt relation

Thomas Schioldan Sørensen er uddannet mediator og kan på parternes anmodning bistå som mediator. Hvis I ønsker en tvistløsning ved brug af mediation, skal I blot kontakte ham på tlf. 4242 2600 eller [email protected]. Herefter vil han facilitere et mæglingsmøde mellem parterne og sikre en smidig og effektiv proces i forbindelse med at få programsat et møde.