Højesteretsdom: Bank var berettiget til at foretage korrektion af afregningspriser for valutahandler

Rådgivning Specialistviden

Højesteret har omstødt Landsrettens dom. Sagen drejede sig om en bankkunde hos en bank, der havde købt seks valutakryds, hvis værdi afhang af kursen på euro (EUR) i forhold til schweizerfranc (CHF).

Købet indebar, at hvis kursen på CHF steg i forhold til EUR, ville valutakrydsene falde i værdi. Der var for alle valutakrydsene fastsat en ”stop-loss”-ordre således, at banken skulle afvikle valutaforretningerne, hvis kursen på valutakrydset faldt til 1,198. Da valutakrydsene blev købt, havde Den Schweiziske Nationalbank en fastkurspolitik for CHF i forhold til EUR på 1,2.

Den 15. januar 2015 kl. 10.30 dansk tid ophævede nationalbanken uvarslet fastkursmålet. Det resulterede umiddelbart i en stigning af kursen på CHF i forhold til EUR. Samme dag kl. 10.30.48 modtog bankkunden en automatisk genererede meddelelser fra banken om, at der var sket salg af selskabets EUR/CHF-positioner til kurser tæt på 1,198. Senere samme dag korrigerede banken afviklingskurserne til 0,9625. Sagen angik, om banken efter aftalegrundlaget var berettiget til at korrigere afregningspriserne som sket.

Efter bevisførelsen lagde Højesteret til grund, at der efter udmeldingen fra Den Schweiziske Nationalbank opstod en ekstraordinær markedssituation, som betød, at der alene var en meget begrænset likviditet i markedet for valutakrydset EUR/CHF. Som følge heraf var det i en længere periode efter kl. 10.30.00, herunder ved udsendelsen af handelsbekræftelserne til bankkunden kl. 10.30.48, kun i meget begrænset omfang muligt at gennemføre salgsordrer på valutakrydset.

På denne baggrund fandt Højesteret, at de transaktionspriser, der blev oplyst til bankkunden i de automatisk genererede handelsbekræftelser kl. 10.30.48 var fejlagtige – ovenikøbet åbenbart ukorrekte. Banken havde derfor efter aftalegrundlaget været berettiget til at foretage den skete korrektion af afregningspriserne.

For nærmere spørgsmål eller bemærkninger til sagen og førelse af retssager kan jeg kontaktes på tlf. 42 42 26 00 eller [email protected].